Suomalainen startup puhdistaa järven Etiopiassa

Suomalainen Oy Bio-Raiser Ltd. on sopinut Etiopian vesi-, kastelu, ja energiaministeriön kanssa maan keskeisen matkailu- ja luontokohteen, Tanajärven puhdistamiseen tähtäävästä pilottiohjelmasta. Viisivuotisen hankkeen kustannusarvio on 6 miljoonaa dollaria eli noin 5,3 miljoonaa euroa.

Aiesopimuksen mukaan Etiopian suurimman järven ravinnekuormitusta vähennetään Suomessa kehitetyllä BioRaiser®-maanparannustuotteilla, jotka varastoivat kasville vettä, eivätkä liukene ympäristöön perinteisten lannoitteiden tavoin.

Etiopian pohjoisosassa sijaitsevan Tanajärven pinta-ala on 2 156 km², keskisyvyys 14 m ja tilavuus noin 30 km³. Järven pinnankorkeus on 1 788 m mpy.

Oy Bio-Raiser Ltd. on suomalainen, keväällä 2018 aloittanut startup, joka kehittää maatalouden käyttöön maaperään valumattomia lannoitteita. Tuotteet valmistetaan käyttöpaikan lähellä mobiileissa konttitehtaissa, mikä yhtiön mukaan osaltaan vähentää maanviljelyksen ympäristökuormitusta ja hiilipäästöjä.

Kuvan lähde: CC0.