Kolmesta vedenkäsittelyn yrityksestä tuli Operon Group

Vedenkäsittelyalan yritykset Aquazone Oy, Kemira Operon Oy ja Suomen Ekolannoite Oy ovat jatkossa Operon Group Oy. Uuteen yritykseen fuusioituu 30 vuoden vesialan osaaminen, kun jätevesien käsittelyyn, veden kemialliseen puhdistukseen ja lietteenkäsittelyyn erikoistuneet yritykset toimivat jatkossa yhdessä.

Nopeaan kasvuun tähtäävä yritys työllistää alkuvaiheessa 35 henkilöä. Yhtiön liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Operon Group Oy:n omistavat Pikespo Invest Oy, toimiva johto ja Kemira Oyj.

Operon Group lupaa tarjota kunta-asiakkaille koko vedenpuhdistuksen prosessin: vesilaitosten teknologian ja prosessien toimittamisen, operointi- ja kunnossapitopalvelut sekä lietteenkäsittelyn kierrätykseen ja loppusijoitukseen saakka. Palvelut on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille, joilla mahdollisesti on lähiympäristössä myös teollisten jätevesien puhdistustarvetta.

Operon Group aikoo kehittää kiertotalousratkaisuja maailmalla pahenevaan vesipulaan, ja kutsuu uusia kumppaneita mukaan  puhtaan veden puutteen ratkaisemiseksi.

Kuvan lähde: CC0.